Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri Türk uzmanlar tarafından geliştirilmiş, 0 – 6 yaş bek ve çocukların şu andaki gelişiminin ve sahip olduğu becerilerin yaşıtları arasında nerede yer aldığını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir testtir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri gelişim düzeyi değerlendirilecek olan çocuğa bakım veren kişiye uygulanır. Çocuk hakkında hazırlanmış olan sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirilir ve gelişiminde bir anormallik olup olmadığı konusunda bilgi verir. 

Gelişim anormalliklerinin erken tespitinde tedavi yahut yönlendirme yapılabilmesi için dil gelişimi ve bilişsel gelişim, sosyal beceri – öz bakım, ince ve kaba motor becerileri (hareket, denge, el göz koordinasyonu vb beceriler)  şeklinde ayrılan dört farklı alanda bilgi vermesi hem alanların her birinde ayrı ayrı hem de bir bütün olarak çocuğun gelişimini değerlendirmeye olanak sağlar. Bu bilgiler ışığında çocuğunuzun gelişiminde yaşıtlarına göre geri kalmış alanlar var mı öğrenebilir ve çocuğunuzu bu alanlarda desteklemek adına girişimde bulunabilirsiniz.

Uygulanması ve değerlendirmesi uzmanlık ve deneyim isteyen bu testi muhakkak eğitimini tamamlamış psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatrist gibi bir alan uzmanı uygulamalıdır.

Call Now ButtonBilgi Al