Kariyer problemleri
Kariyer Sorunları Nasıl Aşılır

Meslek seçimi ve kariyer planlaması kişilerin hayatında önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu seçimlerden vazgeçme ya da kendi içerisinde değişimler yapma şansı her zaman vardır. Ancak bu durum, bunun önemli bir seçim olduğu gerçeğini değiştirmez. Kariyer sorunları, iş yaşamınızın her döneminde karşınıza çıkabilir.

Daha okul döneminde bölüm seçimi ile başlayan kariyer süreci emekliliğe kadar devam eden oldukça uzun bir süreçtir. Bu süre içerisinde çeşitli kariyer engelleri ve sorunları ile karşılaşılır. Bu engellerin bazıları kişisel sorunlardan kaynaklı olurken bazıları çalışılan yerden bazıları da toplum yapısından kaynaklanmaktadır. Farklı nedenlerle ortaya çıkan bu sorunlar da farklı şekilde ele alınmalıdır.

Kariyerinizde İlerlerken Karşılaşabileceğiniz Sorunlar Nelerdir?

Kariyer basamaklarında adım adım ilerlerken kişilerin önüne çeşitli sorunlar ve engeller çıkar. Bu engelleri bazen kişiler seçimleriyle kendileri yaratır. Örneğin özellikle maddi kazanç elde etme isteğiyle aslında kişiye, sahip olduğu niteliklere hiç de uygun olmayan bir meslek seçimi yapılabilir. Bu, daha ilk adımda yapılan önemli bir hatadır. Çünkü her mesleğin gerektirdiği bazı nitelikler, özellikler vardır ve kariyerde başarılı olmak, ilerleme kaydedebilmek için bu özelliklere sahip olmak gerekir. Gerekli niteliklere sahip olmamak, işle kişinin birbirine uyumlu olmaması önemli bir engeldir.

Kariyer engellerinden bir diğeri de özgüven eksikliğidir. Düşük özgüvenli kişiler, kariyerlerinde başarılı olamayacaklarına, yeterince iyi olmadıklarına inanırlar. Bu olumsuz düşünce ve inançlar, kariyer ilerlemesinde büyük bir engeldir. Özgüven ne kadar düşüksek engeller o kadar yüksektir. Özgüveni düşük kişiler başaramayacaklarına, fikirlerinin başkaları tarafından onaylanmayacaklarına veya beğenilmeyeceğine inandıkları için geri planda kalırlar. Böylece istedikleri gelişimi sağlayamazlar.

Kariyer Sorunları
Kariyer Sorunları Nasıl Aşılabilir

Kararsızlık da kariyer sürecinde bir diğer engeldir. Kararsızlık, kişinin ne istediğine dair net bir fikrinin olmamasından kaynaklanır. Önüne gelen fırsatlar arasında hangi seçimi yapacağı konusunda belirli bir fikrin olmaması kararsızlığa yol açar. Bu durum birden fazla işte başarılı olan kişilerde sıklıkla görülür. İyi olduğu işlerden hangisini yapmaya devam edeceği önemli ve zor bir karar olur. Ancak iyi olunan her işi yapmaya çalışmak ilerlemeyi yavaşlatır ve gelişmeyi engeller.

Mesleki alana dair uzmanlıkta yetersiz olmak kariyer önünde önemli bir engeldir. Gelişmeleri takip etmemek, kaç senelik tecrübe olursa olsun öğrenmeye devam etmemek kişinin olduğu yerde kalmasına neden olur. Hatta bazen diğerlerinden geride bile kalır. Bu durum her zaman sadece kişi kaynaklı olmaz. İş yerlerinin de çalışanlarına bu olanakları sağlaması gerekir. Bu konuda yetersiz ve eksik olan iş yerleri çalışanlarının da yetersiz olmalarına neden olur. Bu nedenle iş yeri ve yöneticilerin politikaları ve yönlendirmeleri de kariyerde durulmaya ve sekteye uğranmasına neden olabilir.

İş yerinde yaşanan değişimler, yönetimin çalışanlara baskıcı ve destek olmaktan uzak bir tutum sergilemesi, aşırı iş yükü, belirsiz ya da zor iş tanımları kişilerin yoğun stres yaşamalarına ve tükenmiş hissetmelerine neden olur. Bu denli yoğun stres kişinin kariyerinde ilerlemenin aksine daha gerilemesine ve meslekten uzaklaşmasına neden olabilir. Bunun gibi dışsal etkenler kariyer sürecinde önemli etkenlerdir.

Kariyer sürecinde diğer başlıklar kadar dikkat edilen bir konu olmasa da mentorluk önemli bir ayrıntıdır. Özellikle kariyerin başında mentor eksikliği, kariyer sorunları arasında yerini alır. Deneyimli birinin deneyimsiz birine tecrübelerini aktarması ve geliştirmesine mentorluk, deneyimli kişilere de mentor denir. Mentor desteği, çalışanların işi doğru şekilde nasıl yapılacağını öğrenmelerine olanak sağlar. Aynı zamanda kişilerin çalıştıkları yere güven duymalarını ve bağ kurmalarını sağlar. Mentor eksikliği, kişilerin stres seviyelerinin yükselmesine ve güvende hissetmedikleri bir yerde çalışmalarına neden olur.

Her iki eşin de kariyer sahibi olması ve işlerine bağlı olmaları eşlerin kendi alanlarında sıklıkla sorunlar yaşamalarına yol açar. Kariyere odaklanarak aile yaşamının göz ardı edilmesi ve iş hayatı ile özel hayat arasında bir denge kurulmaması ciddi problemlere neden olur. Sık sehayat etme, uzun çalışma saatleri gibi işin gerekliliklerini yerine getirirken ailevi sorumlulukların yerine getirilmemesi, eşlerin bunları birbirine yüklemeye çalışmaları eşler arasında farklı sorunlara neden olur.

Karşılaştığınız Kariyer Sorunları İçin Ne Yapabilirsiniz?

  • Size, kişiliğinize en uygun mesleği seçin.
  • Seçtiğiniz mesleğin sahip olduğunuz niteliklerinizle örtüştüğünden emin olun.
  • Kariyer hedeflerinizi ne çok düşük tutun ne de ulaşması imkansız hedefler koyun. Sizi motive edecek ve geliştirecek zorlukta hedefler belirleyin.
  • Mesleğinizle ilgili gelişmeleri her zaman takip edin ve niteliklerinizi bu yönde geliştirmeye her zaman açık olun.
  • Ne istediğinize dair net olun. Yapabildiğiniz her işi yapmak yerine istediğiniz alanı belirleyip ona odaklanın.
  • Çalışacağınız yerleri seçerken ya da hedef belirlerken bu yerlerin size sunduğu olanakları iyice araştırın. Size maddi katkının yanında mesleki olarak da çeşitli olanaklar sağlıyor, sizi geliştiriyor olmasına dikkat edin.
  • İşle ilgili yardım alabileceğiniz, gerektiğinde tecrübeleriyle sizi yönlendirebilecek bir mentorunuz olmasına önem verin.
  • İşiniz ve eşiniz, aileniz arasında denge kurun.
  • Sadece size sunulan fırsatlarla yetinmeyin. Siz de kendi fırsatlarınızı yaratın.

 

Uzman Klinik Psikolog Beliz EREREN

Ataşehir / İstanbul Psikolog

Ergen, Yetişkin, Çift ve Aile Terapisti

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.