MOXO d-CPT Dikkat Performans Testi

Moxo Dikkat Testi özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanısında kullanılan bir performans testidir. İçinde görsel ve işitsel çelindiren online bir test olması sebebiyle objektif ve güvenilir veriler sağlamaktadır.

Moxo Dikkat Testi aynı zamanda çocuk ve ergen bireylerin öğrenme biçimleri hakkında da bilgi vermektedir. Akademik performansla alakalı olarak yapılacak çalışmalarda yol gösterici bir rol üstlenmektedir.

İş yaşamında verimliliği artırmak, odaklanamama probleminin üstesinden gelmek, zamanı etkin kullanabilmek ve yönetebilmek konularında, bireyin dikkatini dağıtan unsurlarının tespitinden çalışma ortamının düzenlenmesine kadar pek çok konuda düzenleme yapılmasına katkı sağlayan bilgiler vermektedir.

Call Now ButtonBilgi Al