Bu yazımızda sizlerle oyun terapisi hakkında konuşmak istedik. Biz yetişkinler problemlerimizi, öfkemizi, mutluluklarımızı veya kaygılarımızı konuşarak birbirimizle paylaşabiliyor bunların üstesinden gelmemizi sağlayacak desteği çevremizden veya destek aldığımız uzmandan yine sözel yolla alabiliyoruz. Fakat çocuklar kendilerini, hissettiklerini yeterli seviyede anlatacak bilişsel ve sosyal gelişmişliğe henüz ulaşamamış bireylerdir. O halde bir çocuğun problemini nasıl anlayıp buna çözüm bulacağız? Elbette kendisini en iyi bildiği ifade yoluyla anlatmasını yani oyun oynamasını sağlayacağız.

Oyun bir çocuğun dili, kendisini ifade edebilmesinin en iyi yoludur.

Oyun, çocukların;

 • Hayal güçlerine özgürlük tanır,
 • Yeni keşiflerde bulunmalarına olanak sağlar,
 • Sosyalleşmesini destekler,
 • Dünyaya, hayata dair bilgilerini arttırır,
 • Eğlenip iyi vakit geçirmesini sağlar,
 • Dil gelişimi destekler,
 • İşbirliği yapmayı öğrenmelerini sağlar,
 • Özgüvenlerini ve kararlılıklarını geliştirir.

Yukarıda saydıklarım, oyunun çocuk gelişimindeki yerinin yalnızca bir özeti. En basit şekilde anlatacak olursak oyun, çocukların gerçek dünyayı güvenli bir ortamda deneyimleme serüvenleridir. Çocuklar yaşadıkları, gördükleri, öğrendikleri her şeyi oyunlarında canlandırır, tekrar tekrar deneyimleme şansı elde ederler.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, çocuklara en iyi bildikleri dille yaklaşan ve sorunlarını çözmede yardımcı olan bir terapi tekniğidir. Çocuğu kelimelerle sınırlamak ona yeterli ifade özgürlüğü sunmayacağından sözel bir yöntemle psikolojik destek sağlamaya çalışmak yeterli olmayacaktır. Oyun terapisi, çocuklara düşüncelerini, hislerini, ihtiyaçlarını onlar için en doğal iletişim yolu olan oyun ile bizlere aktarmasını sağlamaktadır.

Oyunterapisi, oyun üzerine kurulmuş, bütüncül ve kapsayıcı bir süreç olduğundan uzman ve çocuk arasında güçlü bir güven ortamı kurulmasını, çocuğa özgürce kendini ifade etme şansı tanınmasını sağlar.

Oyun terapisi uygulamaları için düzenlenen oyun alanında farklı materyallerden yapılmış oyuncaklar, boyalar, mobilyalar gibi farklı kaynaklar kullanılır. Çocuk kendisini ifade etmesine olanak tanıyan materyallerin bulunduğu bu ortamda terapistinin sağladığı hoşgörülü ve güvenli iletişim ile gerçek bir ilişkiyi deneyimler.

Oyun Terapisi

Hangi Durumlarda Oyun Terapisi için Uzmana Başvurmak Gerekir?

Çocukların psikolojik olarak desteklenmesi gereken hemen her konuda oyun terapisine başvurulabilir. Sıklıkla ise çocuk aşağıda belirtilen durumlardan bir veya birkaçının içindeyse oyun terapisine başvurulmaktadır.

 • Kaygı ve endişe düzeyi yüksekse,
 • Özgüven eksikliği varsa,
 • Gece korkuları arttıysa,
 • Uygunsuz cinsel davranışlar yaşandıysa
 • İhmale maruz kaldıysa,
 • Davranış bozuklukları yaşıyorsa,
 • Öfke kontrolü sağlanamıyorsa,
 • Altına yapma davranışı varsa,
 • Ebeveynlerin boşanması söz konusuysa,
 • Kardeş kıskançlığı yaşanıyorsa,
 • Mükemmelliyetçilik varsa,
 • Takıntıları mevcutsa,
 • Yeme bozuklukları görülüyorsa,
 • Ağlama krizleri varsa,
 • Arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşanıyorsa,
 • Okula uyumla ilgili problemler mevcutsa,
 • Travma sonrası stres bozukluğuna bağlı problemler varsa.

Özellikle boşanma, taşınma, okul değişikliği gibi durumlar çocukların güvenlik hislerinde hasara neden olabilir. Böyle durumların ardından pek çok duygu ve bu duygulara bağlı olarak da farklı davranışlar ortaya çıkabilir. Kaygı, korku, öfke gibi duygular çocuğun henüz yönetmeyi bilmediği duygular olabilir ve bununla birlikte sosyal çevresinde veya aile içinde olumsuz deneyimler yaşanabilir. Bu tarz değişiklikler ebeveynlerin de hayatlarında alışılması ve idare edilmesi gereken yeni alanlar ortaya çıkardığından çocukların ihtiyaçları atlanabiliyor. Çocuk davranışlarıyla alarm vermeye başladığında ebeveynler bir problemin varlığından şüphelenmeye başlayabiliyor. Oyun terapisi, bu tarz büyük değişikliklerin yaşandığı dönemlerde çocuğun duygularını ortaya koymasını, korkuları ile başa çıkabilmesini kolaylaştıracak imkanı sunar.

İstismar ve ihmal durumlarında, çocukların karmaşık duygularının yol açtığı sosyal, davranışsal sıkıntılara da bakarak oyun terapisiyle birlikte çocuğun ihtiyacına göre şekillendirilmiş çoklu bir tedavi programına başvurulabilir. Bu konuda uzmanınızın görüşü ve değerlendirmesi oldukça önemlidir.

Oyun terapisi muhakkak çocuk psikolojisi konusunda yetkin, oyun terapisi üzerine eğitimini almış ve deneyim sahibi olan alan uzmanları (psikolog, pedagog, psikolojik danışman, psikiyatr vs) tarafından uygulanmalıdır.

Psikolojik Danışman Gamze Nur Belek

DEDİO Psikoloji Psikolojik Danışmanı – Ataşehir l İstanbul

 

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.