Peabody Gelişim Testi

Peabody gelişim testi 2,5 – 18 yaş arasındaki bireylerin dil gelişimini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir araçtır.

Çocuklar, çevrelerindeki konuşmaları ve sesleri dinleyerek dili ve dili kullanma becerisini öğrenirler. Bu sebeple her çocuğun dil gelişim süresi birbirinden farklıdır. Bireyin belli yaş gruplarında ortalama bir kelime bilgisine sahip olması ve bunu kullanabilmesi beklenir. Çocuğun dil gelişiminin yaşıtlarına göre hangi konumda olduğunu değerlendirmek için Peabody Gelişim Testi kullanılabilir. Çocuğun dil gelişimin hangi aşamada bulunduğu konusunda aileye de bilgi sağlaması çocuğun ihtiyacına göre özel olarak desteklenmesine imkan tanır. 

Uygulaması keyifli ve uygulanan kişiyi yormayan bir testtir, süre kısıtının olmaması performans kaygısı geliştirilmemesi için avantajlı bir durumdur.

Call Now ButtonBilgi Al